လႊတ္ေတာ္အတြက္ မြန္ ပါတီ ျပင္ဆင္

ခင္ဦးသာ Friday, 24 December 2010 18:53 – ဧရာဝတီ

E-mail Print

မြန္ ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ(AMDP)သည္ မၾကာမီေပၚေပါက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ ေဆြးေႏြးသြားမည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ အစည္းအေ၀းကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ ႏွင့္၂၈ ရက္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ပါတီ၏ ဥကၠ႒ ဦးႏိုင္ေငြသိန္း က ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

ယခု ျပဳလုပ္မည့္အစည္းအေ၀းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အႏိုင္ရထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္သီးသန္႔ အစည္းအေ၀းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဓိက ေဆြးေႏြးၾကမည့္ အေၾကာင္းအရာသည္ လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ မိမိတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အ၀ ေျပာဆိုႏိုင္ေရး၊ လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ သတိၱရွိရွိ ေျပာရဲဆိုရဲရန္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ပါတီရဲ႕ မူ၀ါဒတခ်ဳိ႕က ဖြဲ႔စည္းပုံထဲမွာ မပါဘူးေလ၊ အဓိက ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္ဆိုတာမ်ဳိးကို တင္ျပေဆြးေႏြးမယ္၊ ႀက့ံဖြံ႔ပါတီနဲ႔ အတိုက္အခံ ျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံထဲက ျပင္စရာေတြ ျပင္ႏိုင္တဲ့အထိ ႀကိဳးစားသြားမယ္”ဟု ဦးႏိုင္ေငြသိန္း က ဆိုသည္။

၎တို႔ပါတီမွ အႏိုင္ရကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံစာအုပ္ကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အခန္းခြဲ၍ ဖတ္ခိုင္းထားၿပီး လိုအပ္ ခ်က္မ်ား၊ ျပင္ဆင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို၂၇ ရက္ အစည္းအေ၀း၌ ေဆြးေႏြးၾကမည္ ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။

AMDPပါတီ၏ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၇၊ ၁၈ ရက္ တို႔တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပါတီ ၀င္မ်ား ၆၀ ၀န္းက်င္တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႀက့ံဖြံ႔ပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္စလုံး၌ အမတ္ေနရာ အမ်ားစုကိုရထား၍ ဖြဲ႔စည္းပုံျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရး ခက္ခဲမည္ ျဖစ္ ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ ႀက့ံဖြံ႔ပါတီ၏ လႊမ္းမိုးမႈ မခံရရန္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုမ်ား က စည္းလုံး ညီညြတ္ရန္ လိုမည္ဟု ဦးႏိုင္ေငြသိန္း က ေျပာသည္။

AMDP ပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္၌ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၄ ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ၁၆ ဦး အႏိုင္ရခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရထားေသာ ႀက့ံဖြံ႔ပါတီသည္ ယခုရက္အတြင္း တခါးပိတ္အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္၍ လာမည့္ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ သမၼတ၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္း၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ရာထူးမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးမ်ား စသည့္အဓိက ေနရာမ်ား အတြက္ ၎တို႔ ပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး အကဲခတ္မ်ားက ဆိုသည္။

“အေရးႀကီးတဲ့ရာထူး အားလုံးကို ႀက့ံဖြံ႔နဲ႔စစ္တပ္က ယူမွာပါ၊ ယူရင္လည္း ခဏပါ၊ အရည္အခ်င္းမျပည့္ရင္ ေရရွည္မခံႏိုင္ပါဘူး” ဟု ဦးႏိုင္ေငြသိန္းက ဆိုသည္။

အႏိုင္ရ ပါတီတခ်ဳိ႕သည္ လႊတ္ေတာ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈရွိၿပီး ပါတီတခ်ဳိ႕က မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်င္း တိုးတက္ေရး ပါတီအေနျဖင့္ မၾကာမီေပၚလာမည့္ လႊတ္ေတာ္၌ မည္ကဲ့သို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသြားမည္ကို မသိေသး ေၾကာင္း၊ အေျခအေနေပၚ မူတည္၍သာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသြားရန္ ရွိေၾကာင္း ပါတီ၏ ဥကၠ႒ ဦးလုံစီက ဧရာ၀တီ ကို ေျပာသည္။

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအနက္ အႀကီးဆုံးပါတီ တခုျဖစ္ေသာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SNDP )ေခၚ က်ားျဖဴ ပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ပါတီရပ္တည္ေရးအတြက္ စီးပြားေရး ကုမၸဏီႀကီး တခုကို က်ားျဖဴ အမည္ျဖင့္တည္ေထာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ပါတီ၏ တာ၀န္ရွိသူက ဆိုသည္။

SNDP ပါတီသည္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅၆ ဦးၿပိဳင္ခဲ့ရာ ၅၇ ဦးအႏိုင္ရခဲ့သည္။

ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ(RNDP)သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားဆုံး အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ပါတီေရရွည္ ရပ္ တည္ေရး အတြက္ သီရိ၀စၥ အမည္ရ စီးပြားေရး ကုမၸဏီ တခုကို ၂၀၁၁ ဇန္န၀ါရီလတြင္ တည္ေထာင္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး လႊတ္
ေတာ္၌ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အေရးကိုေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က ဆိုသည္။

RNDP ပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္၌ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၄ ဦး အနက္ ၃၅ ဦးအႏိုင္ ရရွိထားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: