ပါတီ၏ ေရွ႔ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္းအတြက္ အင္အားျဖည့္

December 28th, 2010

လြတ္လပ္ေသာမြန္သတင္းေအဂ်င္စီ

၂၀၁၀ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ကိုယ္စာလွယ္ေလာင္း ၁၆ ေနရာအႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီက ပါတီေရွ႔ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ပိုမိုခိုင္မာလာေအာင္ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

“ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ဘယ္သူက ဘာတာဝန္၊ ဘာလုပ္၊ လုပ္ငန္းေတြ ပိုမိုၿပီးေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္တယ္” ဟု မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီဥကၠဌ ႏိုင္ေငြသိန္းက ေျပာသည္။

ပါတီ၏ ေရွ႔ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အခိုင္အမာလုပ္ေဆာင္ရန္ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးမွာ ခ်မွတ္ထားၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၇၊ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးမွာ လႊတ္ေတာ္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ခ်မွတ္သြားမည္ဟုလည္း ႏိုင္ေငြသိန္းက ေျပာသည္။

ျပည္သူလူထုက တင္ေျမွာက္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားလည္း လႊတ္ေတာ္မွာ ပါတီ၏ မူဝါဒႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္၊ ျပည္သူလူထုတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္၊ ရသင့္ ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးေတြကို သတၲိရွိရွိ တင္ျပ ေတာင္းဆိုႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုလည္း ၄င္းက ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္ဝင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားေနရာမွာလည္း ေနာက္ထပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပန္လည္ျဖည့္စြတ္ႏိုင္ေအာင္လည္း ပါတီအေနႏွင့္ စီစဥ္လွ်က္ရွိသည္။

တဘက္မွာလည္း ပါတီ၏ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ဖို႔အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း လႊတ္ေတာ္ သုံးရပ္၌ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (၃၄) ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၆) ဦး အႏိုင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

(၁၆) ဦးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၃) ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (၄) ဦးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၉) ဦး ျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: