ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ လူငယ္မ်ားေတြ႔ဆုံပြဲ (၂၈ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၀)

ေန႔သစ္ – December 28, 2010

ယေန႔ လူငယ္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုက တက္ေရာက္လာတာ ေတြ႔ရတယ္။ လူငယ္ ၄၀၀ ေလာက္ တက္ေရာက္ၾကတယ္။

ေတြ႔ဆံုပြဲ ပထမပိုင္းၿပီးလို႔ ဒုတိယပိုင္းမစခင္ ထမင္းစားခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က တက္ေရာက္လာတဲ့ လူငယ္ေတြနဲ႔အတူ လက္ေရျပင္ထဲစားတာ ေတြ႔ရတယ္။

စီးပြားေရး လူမႈေရး ႏိုင္ငံေရး ILO ကိစၥ ဥပေဒကိစၥ လူငယ္ကြန္ယက္ကိစၥ IT ကိစၥ နည္း ပညာသင္တန္းကိစၥ အားလံုးေျပာေဆြးေႏြးၾကတယ္။ တက္ေရာက္လာတဲ့ လူငယ္ေတြ ထဲက ေမးျမန္းတာကို အျပန္လွန္ေဆြးေႏြးေျဖၾကားၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အႏွစ္ ခ်ဳပ္ေျပာၾကားၿပီး အခမ္းအနားၿပီးဆံုးသြားတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ခုလိုလူငယ္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရတာ အားရၿပီး ေက် နပ္အားတက္စရာျဖစ္တယ္။ ေနာင္လည္း ဒီလို ေတြ႔ဆံုပြဲေတြ ဆက္လုပ္သြားအံုး မယ္လို႔ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: