ဘဂၤလာေဒခ်္႕မွ ျမန္မာ နယ္စပ္ အနီးတြင္ ေခတ္မွီ ေလတပ္ အေျခစိုက္ စခန္းတည္ေဆာက္မည္

12/30/2010

နိရဥၥရာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ နယ္စပ္ႏွင့္ ကပ္ရပ္ တည္ရွိေသာ ဘဂၤလာေဒခ်႕္ႏိုင္ငံမွ ေကာ့ဘဇားျမိဳ႕တြင္ ေခတ္မွီ ေလတပ္ အေျခစုိက္ စခန္းတစ္ခုကို မ်ားမၾကာမွီ တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီးနာက ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုလိုက္သည္။

F18.jpgဘဂၤလာေဒခ်္႕ေလတပ္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနစဥ္

အဆိုပါ ေျပာၾကားခ်က္ကို ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မွ ေဆာင္းရာသီ ေလတပ္ ေလ့က်င့္ေရး အခမ္းအနား တစ္ခုသို႕ တက္ေရာက္စဥ္ ဒီဇဘၤာလ ၂၇ ရက္ေန႕က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

� ကၽြန္မတို႕ႏိုင္ငံရဲ႕ ေရျပင္ပိုင္နက္ နယ္နမိတ္နဲ႕ တျခား စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႕အတြက္ အဆင့္မွီ ေလတပ္အေျခစိုက္စခန္း တစ္ခုကို ေကာ့ဘဇားျမိဳ႕မွာ မ်ားမၾကာမွီ တည္ေဆာက္သြားေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္� ဟု ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီးနာက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေကာ့ဘဇားျမိဳ႕သည္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ႏိုင္ငံ ေတာင္ဘက္ အစြန္ဆံုးတြင္ တည္ရွိျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကပ္ရပ္တည္ရွိကာ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါေသာ အေနအထားတြင္ ရွိသည္။ ျမန္မာႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္းကလည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အျငင္းပြား ေရျပင္ပိုင္နက္မွာ ေကာ့ဘဇားခရိုင္ အတြင္းတြင္ တည္ရွိသည္။

ဘဂၤလာေဒခ်္႕႔ႏိုင္ငံသည္ ယခုအခါ သူႈ႕ႏိုင္ငံ ၾကည္းေရေလ တပ္မေတာ္အား ေခတ္မွီ တိုးတက္ေအာင္ မြန္းမံ တည္ေဆာက္ေနျပီး နည္းပညာပိုင္းတြင္သာမက ေခတ္မွီ ေရတပ္ သေဘၤာမ်ား၊ ဂ်က္တိုက္ေလယ်ာဥ္မ်ားျဖင့္ အင္အား ျဖည့္တင္းလ်က္ရွိသည္။

ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ေရတပ္ အတြက္လည္း ဖရီးဂိတ္ သေဘၤာမ်ား အပါအ၀င္ တျခား ေရတပ္ သေဘၤာအမ်ားအျပားကို ၀ယ္ယူထားရွိျပီး ေရငုတ္သေဘၤာမ်ားကို ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ေရတပ္တြင္ အသံုးျပဳရန္ စီစဥ္ေနသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ေရတပ္တြင္ ေရငုတ္သေဘၤာမ်ားကို ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ျပီး ေတာင္အာရွတြင္ ေခတ္မွီ ေရတပ္ တစ္ခု ျဖစ္လာရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ဘဂၤၤလာေဒခ်္႕ အစိုးရမွ ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားထားသည္။

ေလတပ္တြင္လည္း F18 ဂ်က္တိုက္မ်ားႏွင့္ M 21 အပါအ၀င္ ေနာက္ဆံုးေပၚ တိုက္ေလယ်ာဥ္မ်ားကို အေမရိိကန္ႏွင့္ ရုရွားႏိုင္ငံတုိ႕မွ ၀ယ္ယူအားျဖည့္ထားသည္။

ေလ့လာသံုးသပ္မူမ်ား အေျပာအရ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ၾကည္းတပ္မွာ ျမန္မာ ၾကည္းတပ္ေလာက္ အားမေကာင္းေသာ္လည္း ေလႏွင့္ေရမွာ ျမန္မာထက္ အားသာမူရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ႏိုင္ငံသည္ စစ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံထံမွ နည္းပညာမ်ား ရရွိေနျပီး ယခုအခါ ေခတ္မွီ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ သူ႕ႏိုင္ငံ၏ တပ္မေတာ္ကို ပိုျပီး ေခတ္မွီေအာင္ ျပင္ဆင္ မြန္းမံ တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။

ေကာ့ဘဇားျမိဳ႕တြင္ ယခုတည္ေဆာက္မည့္ ေလတပ္ အေျခစိုက္စခန္းသည္ သူ႕ႏိုင္ငံ၏ စစ္ေရးအင္အားကို တိုးခ်ဲ႕ ျဖန္႕က်က္ ခ်ထားမည့္ အစီအစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႕ စစ္ေရး တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ေနေသာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းသြားမည္ ျဖစ္ျပီး ယခုလက္ရွိ ျမန္မာႏွင့္ အျငင္းပြားေနေသာ ေရျပင္ပိုင္နက္ကိုလည္း ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းသြားမည္ဟု ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီးနာက မေန႕က ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: