ေလးျမိဳ႕ျမစ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ တရုတ္ တည္ေဆာက္မည္

12/30/2010

စံလင္း – နိရဥၥရာ

ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း အၾကီးမားဆံုး ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း တခုျဖစ္သည့္ ေလးျမိဳ႕ျမစ္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကို တရုတ္က တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 

Lemro-River.jpg

ေလးျမိဳ႕လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားရမည့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အလွမ်ား

ေလးျမိဳ႕ျမစ္ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအား တရုတ္ကုမၸဏီ Datang (Yunnan) United Hydropower Developing Co, Ltd က လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရရွိသြားျပီး ျမန္မာ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေလးျမိဳ႕ျမစ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား စီမံကိန္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ အၾကီးဆံုး စီမံကိန္း ျဖစ္ျပီး လွ်ပ္စစ္ မဂၢါဝပ္(၅၀၀) ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း သဘာဝေရစီးမ်ားျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ေနရာ ၆ ခုရိွျပီး ယခုအခါ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၃ ခုတည္ေဆာက္ေနျပီး ထုိအထဲတြင္ သံတြဲ သူေဌး ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၊ ဘူးသီးေတာင္ စိုင္းတင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ အမ္းေခ်ာင္း ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းတို႕ ျဖစ္သည္။

စိုင္းတင္ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကို ယခုလက္ရိွ အနာဂတ္စြမ္းအင္ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုး ရရွိေသာ သတင္းအရ စိုင္းတင္ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ယခုအခါ ရပ္တန္႕ထားသည္ဟု သိရသည္။

ေလးျမိဳ႕ျမစ္ ေရအားလွ်ပ္ စစ္စီမံကိန္းအတြက္ တိုင္းတာမူမ်ား ျပဳလုပ္ေနျပီး သက္ဆိုင္ရာမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအတြက္ လံုျခံဳေရး စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေနေၾကာင္္း သိရသည္။

တိုင္းတာ မူမ်ားအရ ေလးျမိဳ႕ျမစ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွာ ေရစီးဝင္ ဧရိယာမွာ ၂၅၂၆ စတုရန္းမိုင္ ရိွျပီး အျမင့္ေပ ၂၄၆၀ ရိွကာ ၅၅၅၀ ေပျမင့္ေသာ ခ်င္းေတာင္တန္းမွ ျမစ္ဖ်ားခံ စီးဆင္းျပီး စီမံကိန္း အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ေနရာျမစ္ထဲသို႔ ေခ်ာင္းလက္တက္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွ ေရမ်ား အရိွန္အဟုန္ ျပင္းစြာျဖင့္ အခါမလပ္ စီးဝင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေလးျမိဳ႕ျမစ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား စီမံကိန္းေၾကာင့္ အနီးအနား ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေနထိုင္သူ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္သြားႏိုင္ျပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမူကိုလည္း အၾကီးအက်ယ္ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ပန္းေျမာင္းေက်းရြာမွ ဆရာေတာ္တစ္ပါးကလည္း ေလးျမိဳ႕ျမစ္တြင္ ေႏြရာသီတြင္ ေရမ်ား ခမ္းေျခာက္ သြားသျဖင့္ ေသာင္မ်ား ေပၚထြန္းေနျပီး သေဘၤာျဖင့္ သြားလာ၍ မရေတာ့သည့္ အေနအထားသို႕ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ယခုကဲ့သို႕ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေလးျမိဳ႕ျမစ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအတြက္ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ပါက ေလးျမိဳ႕ျမစ္ေအာက္ဘက္တြင္ ေရမ်ား ခမ္းေျခာက္သြားႏိုင္ျပီး ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားကို အၾကီးအက်ယ္ ပ်က္စီး ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ဟု ေျပာသည္။

ေလးျမိဳ႕ျမစ္ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိေသာ ေရအား လွ်ပ္စစ္ကို ဘဂၤလာေဒခ်္႕ႏိုင္ငံသို႕ တင္ပို႕ေရာင္းခ်ရန္ ျမန္မာ နအဖ စစ္အစိုးရႏွင့္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ အစိုးရ အၾကား မူအားျဖင့္ သေဘာတူညီမူ ရရွိထားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တက္ကနက္ျမိဳ႕နယ္ တဘက္ကမ္း ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္တြင္ လွ်ပ္ဓါတ္အား ျဖန္႕ျဖဴးေရး ပင္မ ဓါတ္အားခြဲ ထရန္စေဖၚမွာ စက္ရံု တခုထားရွိျပီး ယင္းစက္ရံုမွ တဆင့္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ႏိုင္ငံသို႕ တင္သြင္းသြားမည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါ စက္ရံုကို ဘဂၤလာေဒခ်္႕မွ အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္မည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: