၂၀၁၀ – ဧရာ၀တီအတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြမ်ားတဲ့ ႏွစ္တႏွစ္

ထက္ေအာင္ Thursday, 30 December 2010 15:38 – ဧရာဝတီ

သတင္းစာ လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီကို ယံုၾကည္တဲ့ ျပည္ပအေျခစိုက္ ျမန္မာသတင္းမီဒီယာ တခုအေနနဲ႔ ဧရာ၀တီ မဂၢဇင္းရဲ႕ ျဖတ္သန္းမႈမွာ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ စိန္ေခၚမႈႀကီးေတြထဲက တခ်ိဳ႕ကို ၂၀၁၀ ႏွစ္မွာ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီႏွစ္ဟာ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္ပတဲ့ ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။

irr_team

ဒီမိုကေရစီဆီ ဦးတည္တဲ့ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲေရးရဲ႕ ေျခလွမ္းတခုလို႔ပဲ ျမင္ျမင္၊ လက္ရိွစစ္အစိုးရက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ စစ္တပ္ႀကီးစိုးေရးအတြက္ ႀကိဳးစားမႈတခုသာ ျဖစ္တယ္လို႔ပဲေျပာေျပာ ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ အေရးႀကီးတဲ့ျဖစ္ရပ္ တခုအေနနဲ႔ က်န္ရိွခဲ့လိမ့္မယ္ဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ ေကာင္းေကာင္း သတိျပဳမိခဲ့ပါတယ္။

ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ သာမန္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈတခု၊ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တေန႔ကို သတင္းေပးပို႔တာထက္ ပိုတယ္ဆိုတာကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ သတိျပဳမိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလေတြမွာ ဘာေတြ ျဖစ္ပ်က္ေနတယ္ဆိုတာကို ဧရာ၀တီ စာဖတ္သူေတြ ျပည့္ျပည့္၀၀ နားလည္သိရိွႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈေတြကို ေစာေစာပိုင္း ကတည္းက က်ေနာ္တို႔ အာ႐ံုစိုက္ သတင္းေပးပို႔ခဲ့ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပတဲ့ေန႔ မတိုင္ခင္ ၁ ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ ကတည္းက ဧရာ၀တီက “ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး” (Election Watch) က႑သစ္ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လေရာက္တဲ့အခါမွာ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေတြ၊ သံုသပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္ခန္းေတြကို စာဖတ္သူမ်ားအေနနဲ႔ စာမ်က္ႏွာတခုတည္းမွာ စုစုစည္းစည္း ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ေအာင္ “၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ျမန္မာျပည္” ဆိုတဲ့ စာမ်က္ႏွာသစ္ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီစာမ်က္ႏွာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ား၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားကို သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မသမာမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုးက်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သလို ဧရာ၀တီရဲ႕ ၁၇ ႏွစ္ သက္တမ္းအတြင္း ပထမဆံုးႀကံဳေတြ႔ရတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တခုလံုးကို သတင္းေပးပို႔ရတဲ့ ျမန္မာသတင္း သမားေတြမွာ အဲဒီလို အေတြ႔အႀကံဳမ်ိဳး ယခင္က လံုး၀မရိွခဲ့တာကို ထည့္သြင္းစဥ္းစာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ ထူးျခားတဲ့ စိန္ေခၚမႈတခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို က်ေနာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ သိနားလည္ေနေအာင္နဲ႔ ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘာေတြျဖစ္ပ်က္ခဲ့သလဲဆိုတာေတြကို ကမာၻကို သတင္းေပးပို႔ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေအာင္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕အားထုတ္မႈေတြကို ႏွစ္ဆတိုးေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါတယ္။

ဧရာ၀တီ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ရဲ႕ ခိုင္မာတဲ့မူ၀ါဒေတြနဲ႔ သတင္းခန္းတခုလံုးရဲ႕ အားေကာင္းတဲ့ အဖြဲ႔လိုက္ေဆာင္ရြက္တတ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းေတြအားလံုးနီးပါးကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၾကမယ့္ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ဦးတည္ခ်က္ျခင္းတူတဲ့၊ ပိုၿပီးလည္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြဆီကေန ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အေရးႀကီးေသာ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေတြကို ရွာေဖြဆည္းပူးမႈ မလုပ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အားထုတ္မႈေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲေကာင္းေကာင္း က်ေနာ္တို႔ရဲ႕တာ၀န္ကို ျပည့္ျပည့္၀၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဘန္ေကာက္မွာ အေျခစိုက္တဲ့ Asian Network for Free Elections (ANFREL) လို႔ေခၚတဲ့ အာရွေဒသတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနတဲ့ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔ႀကီးဆီကေန က်ေနာ္တို႔လိုအပ္ေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေလ့လာဆည္းပူးမႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့တာဟာ အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့အခ်က္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အာရွေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေတြက လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႔ေတြ စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ANFREL ဟာ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ တခုထဲေသာ အဖြဲ႔ႀကီးအျဖစ္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ေဒသတြင္း လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ေပၚေပါက္ဖို႔ တက္တက္ႂကြႂက ြႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႔ျဖစ္သလို ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာတဲ့ တျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြကိုလည္း သူတို႔ရဲ႕အေတြ႔အႀကံဳေတြကို အခမဲ့ရက္ရက္ေရာေရာ မွ်ေ၀ေပးတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အမိျမန္မာျပည္က ေရြးေကာက္ပြဲကို သတင္းေပးပို႔ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္တဲ့ေနရာမွာ ေဒသတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ အေတြ႔အႀကံဳေတြဟာလည္း အေထာက္အကူျဖစ္မယ္လို႔ ယံုၾကည္တဲ့အတြက္ ဒီႏွစ္အေစာပိုင္းမွာ သီရိလကၤာနဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတြ မွာက်င္းပတဲ့ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သြားေရာက္ေလ့လာ သတင္းေပးပို႔ဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ သတင္းေထာက္ေတြကို ေစလႊတ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို သတင္းေထာက္ေတြရဲ႕ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြက မ်ားျပားတဲ့စိန္ေခၚမႈေတြကို ယံုၾကည္မႈရိွရိွနဲ႔ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ေအာင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲကို ထိထိေရာက္ေရာက္ သတင္းေပးပို႔ႏိုင္ေအာင္ က်ေနာ္တို႔ကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္တြင္းကေန သတင္းေပးပို႔ေနတဲ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဧရာ၀တီ သတင္းေထာက္ေတြ၊ နယ္စပ္ေဒသေတြကေန သတင္းယူခဲ့ၾကရတဲ့ သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္အေျခစိုက္ သတင္းခန္းတြင္းက သတင္းေထာက္ေတြရဲ႕ မနားမေနႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့တဲ့ ႏို၀င္ဘာလမွာ ဧရာ၀တီရဲ႕ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈတဲ့ အႀကိမ္အေရ အတြက္ဟာ သန္းေပါင္း ၁၂၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ လြန္ခဲ့တဲ့လေတြက ရရိွခဲ့တဲ့ သန္း ၉၀ ထက္စာရင္ အျမင့္ဆံုး ေရာက္ခဲ့တာပါ။

တၿပိဳင္တည္းမွာပဲ တျခားျမန္မာသတင္းဌာနေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဧရာ၀တီဟာ သတင္းေပးပို႔မႈ နယ္ပယ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ သံုးသပ္ခ်က္ေတြကို ျပည္တြင္းက သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ျမန္မာျပည္သူထံ ေပးပို႔ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ၀ါရွင္တန္ အေျခစိုက္ လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံ (RFA) ျမန္မာဌာနမွတဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အပတ္စဥ္ ဧရာ၀တီစကား၀ိုင္းကို မတ္လမွာ စတင္ထုတ္လႊင့္ခဲ့သလို ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံ ေအာ္စလိုၿမိဳ႕မွာအေျခစိုက္တဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ (DVB) ရဲ႕ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္ကတဆင့္ အပတ္စဥ္ ဧရာ၀တီစကား၀ိုင္းကို ေအာက္တိုဘာလက စတင္ၿပီး ထုတ္လႊင့္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို ဧရာ၀တီရဲ႕ တိုးခ်ဲ႕ အစီအစဥ္သစ္ေတြနဲ႔အတူ စိန္ေခၚခ်က္အသစ္ေတြလည္း ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ စာဖတ္ ပရိသတ္ေတြဆီက တခ်ိဳ႕ စိန္ေခၚခ်က္ေတြ တိုက္႐ိုက္လာတာရိွပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကို ေထာက္ပံ့ကူညီေနတဲ့ တခ်ိဳ႕ အလႉရွင္ေတြအပါအ၀င္ စာဖတ္သူေတြဆီက အႀကီးမားဆံုးရရိွတဲ့ စိန္ေခၚခ်က္တခုကေတာ့ ဧရာ၀တီက ေရြးေကာက္ပြဲကို ေထာက္ခံတာလား၊ ဆန္႔က်င္တာလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းပါပဲ။

ဒီေမးခြန္းဟာ ေျဖရလြယ္ကူလွတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ တဖက္ကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒအသစ္အရ ပါတီကို မွတ္ပံုျပန္ မတင္ဘူး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ဘူးလို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာကို သံုးသပ္ေ၀ဖန္တဲ့ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ေတြ၊ ေဆာင္းပါးေတြကို ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ အျခားတဖက္မွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲကို ေထာက္ခံတဲ့ ပါတီတခုနဲ႔ စစ္အစိုးရနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ပါ အျငင္းပြားစရာ ဆက္ဆံေရးရိွေနတဲ့ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းတခုအၾကား ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အရႈပ္အေထြးေတြကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

ျပင္ပမွာအေျခစိုက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္တာဟာ ဘယ္ေလာက္ ထိေရာက္မႈရိွမလဲလို႔ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၿပီး အသစ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေၾကာင္း အမ်ားအျပား သတင္းေရးသား ေပးပို႔ခဲ့တဲ့အတြက္ ဧရာ၀တီဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေထာက္ခံသူအျဖစ္ တံဆိပ္ကပ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ စစ္အစိုးရခန္႔အပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ မမွ်တမႈေတြနဲ႔ စစ္အစိုးရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ မသမာမႈေတြကို အေလးထား ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အတြက္လည္း ဧရာ၀တီဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္သူအျဖစ္ ယူဆခဲ့ၾကပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ဘက္က အ႐ိုးရွင္းဆံုးေပးခ်င္တဲ့ အေျဖကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေထာက္ခံသူေတြမဟုတ္သလို ဆန္႔က်င္သူေတြလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ဦးတည္ခ်က္က သတင္းေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ တိတိက်က်နဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရးသားေပးပို႔ဖို႔ပါပဲ။ ဒါ့အျပင္ ဧရာ၀တီရဲ႕ အေတြးအျမင္က႑ကိုလည္း အျမင္သေဘာထား မတူညီတဲ့ ဘက္ႏွစ္ဘက္စလံုးက အယူအဆေတြကို ေဖာ္ျပေပးတဲ့ ဖိုရမ္တခုအျဖစ္ အၿမဲဖြင့္ေပးထားခဲ့ပါတယ္။

အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥရပ္ေတြ ေပၚေပါက္လာတိုင္း ကမာၻေပၚမွာရိွတဲ့ တျခားသတင္းဌာနေတြလိုပဲ ဧရာ၀တီမွာလည္း ကိုယ္ပိုင္ အယ္ဒီတာ့မူ၀ါဒ ရပ္တည္ခ်က္ရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုကိစၥမွာေတာ့ အျဖဴအမည္း ကြဲကြဲျပားျပားရပ္တည္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ မေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအစား ေရြးေကာက္ပြဲကို ေထာက္ခံသင့္သလား သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္သင့္သလားဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ စာဖတ္သူေတြ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ၾကပါေစ။

ဒါေပမယ့္ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ျမင္ကြင္းကလည္း ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ျဖစ္လာပါၿပီ။ ေရြးေကာက္ပြဲကို “ႏိုး” လို႔ ေျပာခဲ့ၾကသူေတြ မွန္တယ္လို႔ ၾကည့္ျမင္ဖို႔ ပိုၿပီးလြယ္ကူလာပါၿပီ။ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းကိုသြားေနတဲ့ အဆင့္တခုလို႔ဆိုခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံတကာကေရာ ျပည္တြင္းကပါ ျမန္မာ့အေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားဆိုသူေတြရဲ႕ သေဘာထားအျမင္ေတြကို လက္ခံႀကိဳဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ဆံုး မွ်မွ်တတ သံုးသပ္ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ သူတို႔ခန္႔အပ္ခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ေတြရဲ႕ ေျပာစကားနဲ႔ အလုပ္ေတြကိုၾကည့္ရင္ ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာကို ထူးထူးျခားျခား ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျခင္း မရိွပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ ဒီေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အျဖစ္ ေရွ႕လာမယ့္ႏွစ္မွာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ႏိုင္ငံေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္းဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲတခုကို ျမန္မာျပည္သူေတြ ေသခ်ာေပါက္ ေတြ႕ျမင္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျပာင္းအလဲဟာ ထူးျခားတယ္လို႔ ျမင္တယ္ဆိုရင္ေတာင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အဓိက အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီပါတီေတြ မပါ၀င္ခဲ့တာရယ္၊ အပစ္အခက္ရပ္စဲထားတဲ့ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြေရာ မရပ္စဲထားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြကိုေရာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္ခြင့္မရေအာင္ ဆက္လက္ ဖယ္က်ဥ္ထားတဲ့အခ်က္ရယ္က ေရွ႕လာမယ့္ လေတြ ႏွစ္ေတြမွာ စစ္မွန္တဲ့ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈကို ျမင္ေတြ႔ရဖို ခက္ခဲပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဘာေတြျဖစ္လာျဖစ္လာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကေတာ့ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ ႏွစ္တႏွစ္ပါပဲ။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က သင္ခန္းစာကို နမူနာယူရင္း အနာဂတ္ဟာ ဘာေတြကိုပဲ ေဆာင္က်ဥ္းေပးလာ ေပးလာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ စာဖတ္ပရိသတ္ကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ သတင္းေပးပို႔ႏိုင္ဖို႔ ဧရာ၀တီဟာ အရင္ကထက္ ပိုလို႔အဆင့္သင္ျဖစ္ေနပါတယ္။

ထက္ေအာင္သည္ ဧရာ၀တီမဂၢဇင္း၏ ေရြးေကာက္ပြဲစာမ်က္ႏွာ တာ၀န္ခံ ျဖစ္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: